Kreveti od punog drveta

Suva bukova daska,poliuretanski lak sa odgovarajucim katalizatorom i PU razredjivacem,

poliuretanski zavrsni srednji sjaj lak sa odgovarajucim katalizatorom i PU razredjivacem,tipli

FI 10, trio navrtke FI 6 x 18/ZN, srafovi M6 x 16/ZN krstasti, 3,5 x 30 krstasti ZN, limeni

ugaonik, KLEBERIT lepilo

Debljina stuba 4 cm, sirina 12 cm

Debljina bescajtne 2 cm, sirina 11 cm

Suva bukova daska,poliuretanski lak sa odgovarajucim katalizatorom i PU razredjivacem,

poliuretanski zavrsni srednji sjaj lak sa odgovarajucim katalizatorom i PU razredjivacem,tipli

FI 10, trio navrtke FI 6 x 18/ZN, srafovi M6 x 16/ZN krstasti, 3,5 x 30 krstasti ZN, limeni

ugaonik, KLEBERIT lepilo

Debljina stuba 4 cm, sirina 12 cm

Debljina bescajtne 2 cm, sirina 11 cm

Suva bukova daska,poliuretanski lak sa odgovarajucim katalizatorom i PU razredjivacem,

poliuretanski zavrsni srednji sjaj lak sa odgovarajucim katalizatorom i PU razredjivacem,tipli

FI 10, trio navrtke FI 6 x 18/ZN, srafovi M6 x 16/ZN krstasti, 3,5 x 30 krstasti ZN, limeni

ugaonik, KLEBERIT lepilo

Debljina stuba 4 cm, sirina 12 cm

Debljina bescajtne 2 cm, sirina 11 cm

Suva bukova daska,poliuretanski lak sa odgovarajucim katalizatorom i PU razredjivacem,

poliuretanski zavrsni srednji sjaj lak sa odgovarajucim katalizatorom i PU razredjivacem,tipli

FI 10, trio navrtke FI 6 x 18/ZN, srafovi M6 x 16/ZN krstasti, 3,5 x 30 krstasti ZN, limeni

ugaonik, KLEBERIT lepilo

Debljina stuba 4 cm, sirina 8 cm

Debljina bescajtne 2 cm, sirina 11 cm

Suva bukova daska,poliuretanski lak sa odgovarajucim katalizatorom i PU razredjivacem,

poliuretanski zavrsni srednji sjaj lak sa odgovarajucim katalizatorom i PU razredjivacem,tipli

FI 10, trio navrtke FI 6 x 18/ZN, srafovi M6 x 16/ZN krstasti, 3,5 x 30 krstasti ZN, limeni

ugaonik, KLEBERIT lepilo

Debljina stuba 4 cm, sirina 8 cm

Debljina bescajtne 2 cm, sirina 11 cm

Deklaracije naših proizvoda